Ziek? Via Spoor 2 re-integratie naar een nieuwe baan

Een werkgever krijgt te maken met de wet poortwachter wanneer een werknemer ziek wordt. De wet poortwachter is in het leven geroepen om het aantal langdurige zieke werknemers terug te dringen en werknemers en werkgevers meer verantwoordelijkheid te geven voor het herstel en de re-integratie.

De wet verbetering poortwachter schrijft ook voor welke acties genomen moeten worden op welk moment en door wie. Voor werkgevers die hier voor de eerste keer mee te maken krijgen is het aan te bevelen een schema van de wet poortwachter te downloaden. Te laat of geen actie nemen op de momenten dat dit belangrijks is kan immers verregaande gevolgen hebben, zeker wanneer je bedenkt dat UWV de laatste jaren de schadelast zoveel mogelijk bij de werkgever probeert neer te leggen.

De wet poortwachter schrijft onder andere voor dat een spoor 2 traject ingezet moet worden wanneer er intern (spoor 1) geen mogelijkheden meer zijn voor de werknemer. Een tweede spoor traject is dus gericht op het vinden van een nieuwe baan voor de zieke werknemer bij een nieuwe werkgever. Meestal wordt re-integratie tweede spoor uitgevoerd door een professioneel re-integratie- of outplacementbureau. Voor het opstarten van een spoor 2 traject is meestal ook een rapportage van een arbeidsdeskundige nodig. In deze rapportage is het belastbaarheidsprofiel van de zieke werknemer beschreven en wordt geadviseerd wat de werknemer wel en niet kan.

Indien er een nieuwe baan wordt gevonden voor de werknemer kan de werkgever de werknemer detacheren bij de nieuwe werkgever. Belangrijk is dat het gaat om passend werk. Als alle partijen tevreden zijn over het succes van de re-integratie kan de detacheringsovereenkomst worden omgezet in een arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever. Na twee jaar ziekte kan de oorspronkelijke werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen. De nieuwe werkgever heeft vervolgens recht op de no-risk polis van UWV en een mobiliteitsbonus. De hoogte daarvan is afhankelijk van verschillende factoren en kan men uitrekenen op de site van UWV.

Naast de mogelijkheid om via detacheren bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan. Kan de werknemer ook voor of na het einde van de eerste 2 ziekte bij zijn nieuwe werkgever in dienst treden. De nieuwe werkgever betaalt dan ook het loon aan werknemer. In deze situatie komt het ook voor dat dat de werknemer op eigen verzoek beter gemeld wordt bij de oude werkgever en vervolgens uit dienst treedt. Hierbij is het wel van belang dat de Arboarts ook echt van mening is dat de betreffende medewerker beter gemeld kan worden, in dat geval is er eigenlijk sprake van outplacement. Hoe te handelen is dus per situatie verschillend. Heeft u ook een werkgever in een spoor 2 traject? Laat u goed adviseren door een outplacement- of re-integratiebureau. U kunt ze vinden op Outplacementbureaukiezen.nl.